januari 26, 2017

Preventie – Coachen – Begeleiding

Preventie één op één

counsellingCounselling …is een professionele, kortdurende en oplossingsgerichte vorm van individuele psychosociale begeleiding. Bedrijfscounselling bevordert op professionele wijze de (mentale) veerkracht, de draagkracht en het herstellend vermogen van de cliënt. Het is een effectieve methode om in een vroeg stadium psychische klachten (overspanning, burn-out, depressieve klachten), ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere werkgerelateerde problemen op te lossen.

Als iemand in zo’n situatie zit en zelf niet goed weet hoe hij of zij dat aan kan pakken, dan leidt dit vaak tot spanningen thuis of op de werkvloer. Soms blijven mensen langer dan nodig rondlopen met klachten en problemen. Er is dan sprake van verzuim (op de werkvloer en in de persoonlijke levenssfeer). Deze problemen leiden regelmatig tot ziekteverzuim en mogelijk ergere gevolgen.

Counselling kan worden gestart voordat iemand zich ziek meldt of al thuis is komen te zitten. Een counsellor helpt iemand duidelijk te krijgen wat er precies aan de hand is en ook hoe diegene er effectiever mee om zou kunnen gaan. Een counsellor gaat meer de diepte in en heeft daardoor een therapeutische werking, wat onder meer de zelfredzaamheid stimuleert.


Preventie Programma: Coaching

Van werklast naar werklust:

Introductie:

Ben je niet meer zo blij, neem je je werk letterlijk en figuurlijk mee naar huis, ben je in het weekend uitgeput en maak je je druk over maandag? Heb je lichamelijke klachten hoofdpijn, nek-schouderpijn slecht slapen?

Het is hoog tijd in te grijpen om erger te voorkomen! Het Coaching programma van ‘werklast naar werklust‘ helpt je om te draaien. We hebben als doel dat je gewoon aan het werk blijft.

Wat is het?

Een 1 op 1 coaching programma van 7 sessies van 1.5 uur. Leidinggevende kan worden betrokken indien gewenst voor af en achter af.

Wat zijn de stappen en wat levert het op?.

  1. Je pakt je vermoeidheid aan door een grondige herstelstructuur aan te leggen.
  2. Je leert wat je er voor moet doen om goed te kunnen slapen.
  3. Je gaat je grenzen bewaken.
  4. Je leert werkelijk te zien, relativeren
  5. Je leert andersom te denken, destructief – constructief
  6. Je krijgt inzicht in wat je ECHT wilt
  7. Je leert anders om te gaan met eigen hardnekkige thema’s zoals perfectionisme, te veel werk naar je toe trekken, geen “nee” kunnen zeggen, controlegedrag, hoge ambitie, of een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Wie is de coach?

Na een vrijblijvend intake gesprek gaan we direct aan de slag. Indien tijdens de intake blijkt dat je geen klik hebt met de door ons gekozen coach, zoeken we meteen een andere coach die wel bij je past. Immers ‘de klik’ is een strikte voorwaarde voor succes.

Downloads


Investering

  •  1.950 excl. btw – Individueel bedrijfscounselling/coachen

Onze tarieven zijn gebaseerd op vooruit betaling en dienen voor aanvang te zijn voldaan!


Contact formulier

Burnout Coachen
Scroll Up