januari 26, 2017

Burnout traject

Burn-out is beroepsziekte nummer 1 in Nederland

Een werknemer wil graag snel herstellen en de werkgever ziet zijn werknemer liefst zo spoedig mogelijk terug. De voortzetting van de onderneming kan door een burnout bij een medewerker gevaar lopen. Als ondernemer neem je veel risico’s, investeer je veel en heb je vele verantwoordelijkheden naar derden. Wij houden maximaal rekening met de werknemer, de werkgever en uw bedrijf. Een burn-out treft niet enkel die ene werknemer! Noch de werknemer, noch de werkgever zijn gebaat bij een langdurig traject. Daarnaast kunnen wij met onze aanpak ruim 60% op de totale kosten besparen !!!

– – – Volledige werkhervatting in 90 dagen kan echt! – – –

Wij zijn gespecialiseerd in een snelle en efficiënte aanpak bij burn-out. Met onze eigentijdse no-nonsense aanpak, streven wij bij burn-out een volledig herstel in ca. 90 dagen na. Is de wil aanwezig, maken wij dit zeker waar. Is er binnen uw organisatie sprake van een burn-out, dan kan een vrijblijvend oriënterend intake gesprek bij u aan tafel binnen een week plaatsvinden. Indien wij tot overeenstemming komen gaan wij ook meteen aan de slag.

Cliënten doorlopen een intensief en uitgebalanceerd programma, afgestemd op de individuele problemen. Het voornaamste doel is het activeren en in balans brengen van het lichaam, de geest en de gedachten. Hierdoor kan uw medewerker bij herstel direct het dagelijkse leven oppakken en weer snel re-integreren op de werkvloer.

Ons 90 dagen 4 stappen traject “in het kort samengevat”

Kennismaking

Nadat u ons heeft benaderd zal een van onze specialisten (coach/therapeut) worden ingeschakeld. Hij of zij zal met u kennis komen maken en indien de klik daar is meteen aan de slag gaan. Is de klik er niet of hebben wij een verkeerde inschatting gemaakt met de door ons ingeschakelde specialist, regelen wij direct een andere.

 

Het traject

Door onze individuele intensieve behandeling, is uw werknemer maximaal 2 maanden uit de running en ondersteunen we hem of haar in het re-integratie traject. Na ca. 90 dagen is uw werknemer weer volledig aan het werk.

1e periode - erkenning rust

Je burnout is een feit. Dit zal je moeten gaan inzien en accepteren. Het lichaam en de geest hebben nu voornamelijk rust nodig. Op je werk en privé zal je zoveel mogelijk of geheel worden ontheven van taken en verantwoordelijkheden. Het nemen van deze maximale rust zal zeker al wat met je doen.

De behandelaar kan besluiten (evt. extern) BSR "Body Stress Release", hypnose of iets anders toe te passen om maximale rust te kunnen geven aan het lichaam & geest. Wat nodig is om zo snel mogelijk verder te kunnen in het traject zal zeker niet uit de weg worden gegaan.

2e periode - herstel & leren van vaardigheden

Zodra je zowel geestelijk als lichamelijk voldoende bent uitgerust, is het tijd om nieuwe vaardigheden en technieken te leren waarbij wij je optimaal ondersteunen en begeleiden. Er zullen 1 tot 3 sessies per week zijn waarbij u intensief wordt begeleid naar herstel. Je leert hierbij uit je burnout te komen en zeker zo belangrijk, te voorkomen dat er in de toekomst weer een burnout zal optreden. Denk hierbij aan het leren luisteren naar je lichaam en je gevoel en bijvoorbeeld nee (kunnen) zeggen. Ook is hierbij je zelfvertrouwen en hoe jij jezelf ziet van wezenlijk belang.

Aan de hand van o.a. stress reducerende oefeningen & handvatten gaan wij je hierbij helpen.

3e periode - werkhervatting & ervaringen

In deze periode zijn we nog deels aan het resetten maar wordt er al wel gestart met (gedeeltelijke) werkhervatting. Stapsgewijs worden de uren opgebouwd, je wordt ondersteund door ons, door collega’s op de werkvloer en je werkgever. Het werk wordt geëvalueerd en je gaat leren van nieuwe praktijkervaringen. Collegialiteit staat hierbij hoog in het vaandel. Dit alles ter voorkoming dat je terugvalt in oude gedragspatronen. 

4e periode - volledig herstel & eindevaluatie

Op het moment dat je weer volledig aan het werk bent vindt er regelmatig per email of telefoon een evaluatie plaats. Uw zelfherstellend vermogen is door de strakke aanpak en vele handvatten die u heeft gekregen krachtiger dan ooit. De naweeën van uw burn-out kunt u met gemak aan waardoor u weer verder kunt en uw werk/privé leven hier niet meer onder gebukt hoeft te gaan. Indien het nodig blijkt te zijn vinden er alsnog enkele sessies plaats. Tot slot hebben wij na ongeveer drie maanden een eind evaluatie.

Rapportage

Na afloop van elke periode vindt er rapportage plaats om de voortgang te monitoren.


Ons aanbod

Burnout behandeling – All-In traject (ongeacht de duur)

 • Onbeperkt contact & sessies
 • Alle nodige bijzondere hulp incl. BSR, Hypnose, etc.
 • Alles wat nog meer nodig mocht zijn ten behoeve van de cliënt
 • Contact met de werkgever & verslag uitbrengen
 • Exclusief bijzondere externe kosten gemaakt door of bij derden. Denk hierbij aan fysiotherapie, sporten & uitgebreid voedingsadvies
 •  4.350 excl. btw

In sommige situaties kan er een behoefte bestaan voor een intensiever natraject. Dit komt echter niet vaak voor!

Burnout natraject – All-in traject (per maand)

 • Na gelang de behoefte en indien nodig kan er worden gekozen voor een intensiever natraject
 • Nadat uw werknemer weer volledig terug is in het arbeidsproces zal de coach/therapeut u over een mogelijk natraject informeren en adviseren
 • Indien het een herhaling van een burn-out (2e burn-out) betreft is het intensiever natraject sterk aan te bevelen
 • Wekelijks zal er telefonisch en/of fysiek contact zijn met de coach/therapeut en uw werknemer
 • € 850 excl. btw

Onze tarieven zijn gebaseerd op vooruit betaling en dienen voor aanvang te zijn voldaan!


In 2015 bleven werknemers met een burn-out gemiddeld nog 236 dagen thuis, dit was het jaar daarna gemiddeld weer opgelopen naar 242. De kosten voor één burn-out lopen gemiddeld gezien op tot € 60.000. Vaak komen hier kosten van een ontslag extra bovenop.

» Maak uw eigen kostenberekening – (investeren en besparen gratis download)
» Verzuimabonnement is eigenlijk gebakken lucht


» Meer info: werkgever
» Meer info: werknemer
» Meer info: over de BurnOut algemeen
» BurnOut test (externe website)

ONS BURNOUT TEAM STAAT VOOR U KLAAR


» NOS nieuwsuur – Verzuim door werkstress kost miljarden – Het is beroepsziekte nummer 1 in Nederland: stress op de werkvloer. Een op de acht werknemers heeft er last van. Werkstress kan ernstige geestelijke en lichamelijke problemen geven, leidt tot verzuim en dus tot hoge kosten voor werkgevers.

Contactformulier

Burnout Coachen
Scroll Up