Interview bij omroep Brabant

interview omroep brabant

Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burnouts

Onze burnout stresscoach Miranda heeft 1 februari een interview gehad met omroep Brabant in verband met de plannen van minister Asscher.

Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk.

Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico op een burnout. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS blijkt dat vooral werknemers met een hoge werkdruk en weinig steun van hun leidinggevende een hoog risico op een burnout hebben. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 13 miljoen euro subsidie beschikbaar voor onder meer de aanpak van werkstress door werkgevers. Dat maakte minister Asscher op 14 november 2016 bekend in Den Haag waar hij de Week van de Werkstress aftrapte.

Werknemers met een hoge werkdruk zijn een risicogroep voor burn-outs en ander verzuim. Dat risico neemt toe als de steun van leidinggevenden en collega’s afneemt. Zo heeft van de werknemers met een hoge werkdruk en weinig steun van hun leidinggevende, 45% burnout klachten. Dit tegenover 18% van de werknemers die deze steun wel ervaart. Ook een hoge werkdruk in combinatie met een gebrek aan zelfstandigheid of ontwikkelmogelijkheden in het werk verhoogt de kans op een burnout.

Actieteam en subsidie voor werkgevers Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf vandaag tot 25 november 2016 een aanvraagperiode open voor de subsidie van projecten die zich richten op het langer en gezonder aan het werk houden van werknemers. Daar valt ook de aanpak van werkstress onder. Werkgevers kunnen de helft van de kosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal 10 duizend euro. Het geld, een totaalbedrag van 13 miljoen euro, komt uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Vanaf volgend jaar (2017) gaat een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedrijven ondersteunen bij de aanpak van werkstress, pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat team gaat leidinggevenden trainen, voorlichting geven en goede voorbeelden verspreiden.

» Ook BurnoutCoachen heeft een speciaal trainingsteam dat zich heeft gespecialiseerd in burnout

Delen van oplossingen centraal tijdens de Week van de Werkstress

In veel organisaties zijn er werknemers die vanwege werkstress thuis zitten of hun werkdruk niet of nauwelijks aankunnen. Tijdens de Week van de Werkstress organiseren meer dan 125 bedrijven door heel Nederland activiteiten om werkstress aan te pakken, het werkplezier te vergroten en goede voorbeelden met elkaar te delen. Heel Nederland wordt, onder andere via radiocommercials en social media, uitgenodigd om mee te denken over oplossingen tegen werkstress op checkjewerkstress.nl. Door in een vroeg stadium werkstress bespreekbaar te maken en na te denken over oplossingen, kan een burn-out worden voorkomen.

Burnout Coachen
Scroll Up