juni 21, 2017

Uw organisatie

Een burn-out kost minimaal tweeënhalf keer het brutoloon

Doorgaans zijn het de beste en meest commited werknemers die uitvallen. Natuurlijk verdienen zij de allerbeste zorg en zie je deze werknemers graag zo snel mogelijk terug. Uit ervaring blijkt dat, juist de mensen met inzet voor een bedrijf, een groter risico hebben om burnout te raken. Het zijn die mensen, die wanneer het even tegenzit, juist een stapje extra doen. En dat stapje groeit door tot flinke stappen. Deze persoon een jaar vervangen is eigenlijk nooit een optie. Waarom dan toch juist deze werknemers het traditionele pad moeten bewandelen en een bedrijf niet kiest voor een eigentijdse oplossing is niet vreemd. Er wordt teveel vertrouwd op de arbodienst die vaak met handen en voeten is gebonden aan dit traditionele pad. Wellicht onbekend: als werkgever heb je vrijheid in de keuze van behandeling!

Verantwoording: een van de signalen is een cynische houding ten opzichte van het werk en/of de werkgever. In deze stap staat centraal, dat een arbeidsovereenkomst twee verantwoordelijke partijen kent. Het is voor de werknemer langzaam wel duidelijk, dat hij of zij verantwoordelijk is voor alle besluiten over zijn of haar (werkzame) leven. Alles met respect en vertrouwen naar anderen, dus ook naar de werkgever. Omgekeerd is dat natuurlijk ook van toepassing op werkgevers, leidinggevenden en collega's. Een Burn out is een heel geschikt moment om ieders verantwoordelijkheden eens te herijken. Verantwoordelijkheid draag je samen. Of het nu gaat om werk of privé.

Wat gaat er met name in het huidige systeem niet goed

 • de behandeling die plaats vindt is onjuist, duurt veel en veel te lang met vaak een ontslag ten gevolge
 • hoge bijkomende kosten voor vervanging
 • de werkgever heeft de keuze echter wordt dit doorgaans slecht of niet gecommuniceerd
 • een burn-out wordt doorgaans door een bedrijfsarts vastgesteld
 • burn-out wordt niet beschreven als burn-out daar anders de verzekering het niet vergoed
 • dit ten gevolge de klant (bedrijf) niet te verliezen indien de verzekering niet tot vergoeding over gaat
 • het jaar hierop volgend betaald de werkgever alsnog zelf de rekening door verhoogde verzekeringspremies
 • er wordt doorgaans verwezen naar een psycholoog terwijl het een niet psychiche aandoening betreft
 • de behandel kosten zijn hierdoor hoger dan deze zouden moeten zijn 

Belangrijkste werkstress veroorzakers binnen organisaties:

 • te hoge werklast / te weinig herstel mogelijkheden
 • organisatie van het werk is niet optimaal (communicatie, planning, afstemming)
 • weinig samenwerken
 • fouten cultuur of afreken cultuur
 • slechte relatie met collega’s of leidinggevenden
 • veeleisende klanten
 • organisatie veranderingen

Werkstress signalen op team niveau:

Tijdsdruk

 • er worden korte of geen pauzes genomen
 • er wordt veel overgewerkt
 • werk blijft te lang liggen
 • vaak korte deadlines

Communicatie

 • verwachtingen onderling zijn niet duidelijk en onvoorspelbaar
 • men informeert elkaar niet goed
 • er wordt niet naar elkaar geluisterd ( irritatie)

Organisatie

 • veel ad hoc beslissingen ( re- actief in plaats van pro-actief )
 • taken worden vooruit geschoven, zijn niet duidelijk
 • verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk
 • collega’s steunen elkaar niet in moeilijke situaties

Sfeer

 • er heerst een ontevreden stemming
 • medewerkers zijn onverschillig , schuiven verantwoordelijkheid af
 • er wordt zelden gelachen
 • er zijn conflicten onderling
 • klanten zijn ontevreden

Een coachingtraject biedt een veilige plaats om ideeën en problemen te onderzoeken, oplossingen te vinden en realistische uitvoeringsstrategieën te formuleren. De coach ondersteunt de cliënt vervolgens om wat besproken is ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Download preventie workshops

 • Inspiratieworkshop balans en prive
 • Inspiratieworkshop druk
 • Tweedaagse leiderschapsworkshop medewerkers
 • Tweedaagse leiderschapsworkshop management
 • Driedaase workshop persoonlijke leiderschapsreis
 • werkgever

  Neem contact met ons op en laat ons u vrijblijvend verassen met ons verhaal. Bel ons op: 076-2030037 of vul het onderstaande formulier in.

  Burnout Coachen
  Scroll Up