Maximaal 2 maanden uit de running bij Burn-Out

Waarom BurnoutCoachen

maximaal 2 maanden uit de running bij Burn-Out

Door onze individuele intensieve behandeling, is uw werknemer maximaal 2 maanden uit de running en ondersteunen we hem of haar in het re-integratie traject. Doorgaans is uw werknemer na ca. 90 dagen weer volledig aan het werk.

Re-integratie samen met de werkgever

Om te voorkomen dat uw medewerker in een negatieve spiraal terecht komt en teveel belast wordt op de werkvloer, vinden wij het belangrijk om u als werkgever ook te betrekken bij de behandeling. Binnen de gezondheidszorg hebben wij rekening te houden met de privacy van uw werknemer waardoor wij u niet inhoudelijk alle informatie mogen verstrekken. Dit geldt uitsluitend voor inhoudelijke medische gegevens. Bij het arbeidsdeskundige re-integratie traject wordt u intensief betrokken. Onze coach/therapeut voert samen met u, uw werknemer en de betrokken bedrijfsarts een analyse uit van de werkzaamheden en de belasting die dit voor uw medewerker meebrengt. Op basis van de verkregen informatie wordt er een gebalanceerd re-integratieplan opgesteld.

Ons burnout_traject  Beseffen – Resetten – Opstarten – Finale