Voorkomen of betalen en meer dan alleen geld!

Burn-out als beroepsziekte!

Zomaar wat gevolgen voor de werkgever naast het leed voor de werknemer:

Kosten door ziekteverzuim

Uw organisatie moet het loon van de zieke werknemer in principe gedurende twee jaar doorbetalen. Aangezien hij op dat moment geen werkzaamheden verricht, is dit altijd een kostenpost. Daarnaast zult u al het mogelijke moeten doen om ervoor te zorgen dat de werknemer kan terugkeren in het arbeidsproces (re-integratie). Dit kost normaal gesproken niet alleen veel tijd en energie, maar ook geld. De gemiddelde tijd voor dat iemand met burn-out weer aan de slag gaat is nu 242 dagen.

Aansprakelijkheid

Eén van de meest ingrijpende mogelijke gevolgen voor uw organisatie is dat de rechter kan oordelen dat de werkgever aansprakelijk is voor het feit dat een werknemer een beroepsziekte heeft opgelopen. In dat geval  moet u erop rekenen dat uw organisatie de werknemer een (forse) schadevergoeding zal moeten uitkeren.

Slechte organisatiesfeer

Een werknemer met een beroepsziekte heeft vrijwel altijd gevolgen voor de werksfeer binnen uw organisatie. Voor collega’s kan het zeer demotiverend werken als één van hun collega’s met een beroepsziekte te maken krijgt: ‘Als het Kees kan overkomen, ben ik zeker de volgende!’ en ‘Kijk, zó goed gaan ze hier nu om met hun personeel!’ Een dergelijke sfeer kan leiden tot een daling van de arbeidsproductiviteit, een toename van ziekteverzuim en meer personeelsverloop.

Laag animo voor vacatures

Als bekend wordt dat één of meer werknemers van uw organisatie een beroepsziekte hebben opgelopen, kan dit inhouden dat het moeilijker wordt om nieuwe werknemers te vinden. Want een gekwalificeerde kandidaat die meerdere opties heeft, zal niet snel kiezen voor een werkgever die negatief in het nieuws is geweest doordat hij niet goed voor zijn personeel zorgde. In deze tijd van arbeidskrapte….

Hogere premies

Iedere werkgever moet premies werknemersverzekeringen afdragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), dat bij gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid de WIA-uitkering van een (ex-)werknemer betaalt. Hierbij geldt dat de premie voor de regeling WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) onder meer afhankelijk is van de WIA-instroom. Kortom: hoe groter het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw organisatie, des te hoger is de premie die u moet betalen.
U kunt ook kiezen voor eigenrisicodragerschap. In dat geval draagt u geen WGA-premie af aan het UWV, alleen een basispremie. Als u eigenrisicodrager wordt kunt u zich verzekeren bij een private verzekeraar of kunt u zelf de lasten van arbeidsongeschiktheid dragen. U betaalt dan de Ziektewet-uitkering aan werknemers voor een periode van maximaal tien jaar.

Dalende verkoop

Verder kan de opgelopen imagoschade negatieve gevolgen hebben voor de verkoop van de producten van uw organisatie. Veel consumenten en bedrijven willen niet geassocieerd worden met een bedrijf dat slecht met zijn arbeidskrachten omgaat.

Herhaling voorkomen

U zult maatregelen moeten nemen om herhaling zo veel mogelijk te vermijden. Dit betekent vaak het aanpakken van de arbeidsomstandigheden: de werknemer heeft niet zomaar een beroepsziekte opgelopen. Lukt het hierbij niet om risico’s helemaal uit te sluiten, dan zult u in elk geval maatregelen moeten nemen om de werknemers hier zo goed mogelijk tegen te beschermen.

 

Kortom preventie loont in alle opzichten.