Meer financiële ruimte voor uw bedrijf

U kunt meer financiële bestedingsruimte voor uw bedrijf creëren. Wat maakt dat we dan toch met geld blijven smijten en niet te vergeten emotionele schade aan brengen terwijl dat niet nodig is!

Het reguliere systeem bij Burn-out klachten:

  • bedrijfsarts,
  • doorverwijzing naar psycholoog, wachttijden,
  • echt pas in actie komen wanneer de Wet Poortwachter moet worden uitgevoerd…,
  • dit resulteert in een gemiddelde herstelperiode van 242 dagen.

De meest recente rekensommen laten zien dat u moet denken aan een kostenplaatje van € 410,-- per dag, uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van € 37.000,--. Dit zijn niet alleen de kosten van loondoorbetaling, maar ook de kosten van vervanging, verlies van productiviteit, de arbodienstverlening en de verzuimbegeleiding.

Rekening houdend dat het herstel van een burn-out gemiddeld te veel tijd in beslag neemt, wordt berekend dat de kosten van een werknemer met burn-out liggen tussen de € 100.000,-- en de € 120.000,--.

Met onze aanpak streven wij naar 1/3 van de gebruikelijke kosten. Wij onderscheiden ons van de huidige aanpak met onze werkwijze (we draaien het om)

Reguliere aanpak - onze aanpak

• lage intensiteit - hoge intensiteit

• gemiddeld 242 dagen - 90 dagen

• hoge kosten - lage kosten

• burn-out als bijzaak - kern activiteit

• eenzijdige aanpak - multidisciplinaire aanpak

Resultaten

↗ betere werknemer(s) terug

↗ groeimogelijkheden & carrière kansen

↗ respect & begrip

↗ enorme kostenbesparing

↗ positiever imago op de arbeidsmarkt

Wat kun je met € 60.000,-- zoal doen:

  • Investeren in marketing
  • investeren in preventie
  • investeren in productiemiddelen
  • new business creëren
  • en meer...

Stop met geld smijten en beperk emotionele schade!