Ik zie wat jij niet ziet
Christoph Maria Ravesloot

Ingezonden door onze coach Christoph Maria

Ik zie ik zie, wat jij niet ziet, totdat je het zelf door hebt

Als coach zie ik bij de mens met burn out, verschrikkelijke pijn. Pijn vanwege het eigen mentale  disfunctioneren. Pijn in het lijf, als stil protest tegen de zware omstandigheden, waarin het overeind moet blijven. Dat zit dus niet tussen je oren, daar zit alleen wat jij er zelf bij denkt.

Als ik dan vraag: “Hoe lang zit die pijn er al?” dan is vaak het antwoord: ”Ik weet het niet, eigenlijk zolang als ik me kan herinneren”. Terwijl dat antwoord gegeven wordt, let ik scherp op reacties in het lijf, gaat er ergens een hand bewegen, is er ergens een trilling zichtbaar? Mijn volgende vraag is dan: “Waar in het lichaam zit die pijn, als je die aan zou kunnen wijzen, waar zou je hand dan naar toe gaan?”

En dan zie ik wat de mens in pijn, nog niet eerder bij zichzelf gezien had. De pijn zit ergens in het lijf, concreet voelbaar en aanwijsbaar. “De pjin zit niet tussen je oren”. De mentale pijn van het eigen disfunctioneren kan een manifestatie zijn van het stille protest van jaren van een gevoel in het lijf. Door te beginnen met doorvragen op de soort van de pijn: boos, bang, bedroefd of blij, een van de basis emoties van de mens, komt het denken nadrukkelijker in contact met dat gevoel in het lijf.

Op dat moment is er soms al het inzicht en de opluchting: “Als het in mijn lijf zit, die pijnlijke emotie, dan snap ik nu dat ik er niet zomaar bij kan. Denken helpt niet. Het zit niet tussen mijn oren. Alleen de toegang zit tussen mijn oren”. En vandaar uit kan de mens beginnen de burn out te verwerken. Door de pijn te benoemen, een plek te geven in het lijf, komt er ruimte om op een andere manier overeind te blijven. Het lichaam wordt erkend in het stil protest en geeft de boodschap door. Luister naar mij, ik kan je vertellen van welke pijn je graag af wilt en welke ruimte achter de pijn te vinden is.

Dat is wat coaching voor mij bijzonder maakt: de oplossing is er al, de mens in pijn mag het nog ontdekken. En als jij in pijn verkeert, dan zie je dat pas als je het door hebt.