Wie denkt dat preventie geld kost, kan niet rekenen!

Bedrijven hebben geen strategie voor gezondheid en welzijn van personeel

Werken aan gezondheid en welzijn van personeel biedt voordelen:

 • veiliger, gezonder en plezieriger werkomgeving voor alle medewerkers
 • minder verzuim, ongevallen en arbeidsongeschiktheid, dus lagere kosten cq meer financiële ruimte
 • minder productieverlies en een betere planning van het werk
 • constante, hogere kwaliteit
 • gemotiveerd (nieuw) personeel, beter imago als werkgever op de arbeidsmarkt
 • betere concurrentiepositie
 • door goed personeelsbeleid, bent u een aantrekkelijke werkgever
 • minder verloop van goed personeel
 • minder geld nodig voor werving en opleiding van nieuwe medewerkers
 • imagoverbetering bij  overheid, klanten en aandeelhouders
 • betrouwbare partner voor opdrachtgevers en afnemers, omdat afspraken over planning en inzet worden nagekomen 

Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn bruto-loonkosten: dat bedrag bestaat onderandere uit omzetverlies en vervanging of extra werk door collega's. Als de zieke medewerker niet gereïntegreerd wordt in de organisatie, zal bovendien (voor grote organisaties) de WIA-premie worden verhoogd voor alle werknemers.  

Een simpel voorbeeld uit de realiteit.

 • 400 medewerkers, gemiddeld salaris € 45.000,  
 • 6 % ziekte verzuim is € 1.080.000
 • maal 1.5 is € 1.620.000 resultaat verlies (bottom line)
 • maal 2.5 is € 2.700.000 resultaat verlies (bottom line)

Wat levert 1% verlaging van het ziekteverzuim op??

 • maal 1,5 is € 270.000
 • maal 2,5 is € 450.000
 • extra omzet en meer

Het preventie budget is dus snel gevonden!

preventie
 • zie je de noodzaak preventiebeleid te voeren dat past bij de verzuimproblematiek in de organisatie?
 • word er wettelijk al opgelegd dat men preventie beleid invoert en uitvoert,
 • het blijkt dat toch de meeste bedrijven geen strategie voor gezondheid en welzijn hebben van personeel.
 • een uitdaging voor HR en de leiders!

Begin eens met het (h)erkennen dat 80% van het ziekte verzuim gerelateerd is aan stress. Ja ook bij fysieke klachten ligt de oorzaak vaak bij stress.

Preventie strategie bepalen, hoe doe je dat? Laat ons je helpen! Van werkstress naar werkplezier.

Kijk ook eens op onze preventie website: www.stresscoachen.nl