Doodmoe

  • Ben je ‘s-morgens doodmoe als je uit bed stapt?

Weet je, deze symptomen zijn zo herkenbaar en je bent echt niet de enige. Wat het beste middel is om stress tegen te gaan, verschilt sterk per persoon. De één ontspant van yoga, de ander voelt zich beter bij ademhalingsoefeningen, bewegen of meditatie.

Deze middelen integreren in je leven is prima maar het neemt niet de echte oorzaak weg. In een werksituatie kan hoge werkdruk, gecombineerd met een tekort aan sturingsmogelijkheden een rol spelen. Ook de verhouding tussen inzet en beloning, een gebrek aan sociale ondersteuning of onrechtvaardigheid zijn mogelijke factoren. Dergelijke vaak voorkomende ‘stressoren’ zijn ook te vertalen naar een thuissituatie.

Door het inroepen van professionele hulp krijg je jouw oorzaak van stress helder. Samen met een stresscoach ga je hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Je krijgt mentale rust doordat je je niet meer focust op zaken waar je toch niets aan kunt veranderen. Samen met je stresscoach ga je werken aan aspecten waar je wel een positieve invloed op kunt uitoefenen.

Burnoutcoachen is gespecialiseerd in het wegnemen van stress en het voorkomen van een burnout. Mocht een werknemer thuis komen te zitten door een burnout en onze hulp wordt ingeroepen, dan volgt er een gemiddeld genomen traject van 90 dagen in plaats van gemiddeld 189 dagen zoals bij een traditionele aanpak. De stresscoach die wordt gekoppeld aan de cliënt is 24/7 bereikbaar. Er volg een intensief begeleidingstraject tussen stresscoach/werknemer/werkgever.

Miranda Meiners