Voeding & Stress

Titel: “Stress, the Brain and Behavior; what is the influence of food?”

Rob Markus and the Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN)

Stress is hoofdoorzaak nr 1 voor de hedendaagse meest belangrijke aandoeningen zoals onder o.a. depressie, emotie-gerelateerde eet- en slaapstoornissen evenals cardio-vasculaire aandoeningen. Huidig onderzoek laat zien dat er een belangrijke rol bestaat voor de wijze waarop genen onze hersenen meer gevoelig maken voor dergelijke stress-gerelateerde aandoeningen. Omdat de biochemie in onze hersenen in bijzondere situaties beïnvloed wordt door voeding; worden sommige nutriënten en/of voedingsproducten verondersteld van invloed te zijn op het risico voor stress en stress-gerelateerde klachten/aandoeningen.

Mede door dergelijke wetenschappelijke bevindingen is er ook een sterke interesse ontstaan binnen de samenleving en voedingsindustrie voor de wijze waarop voeding van invloed kan zijn op onze hersenen en gedrag. Hierdoor zijn tal van voedingsproducten, supplementen en/of voedingsadviezen voorgedragen/opgesteld die gunstig zouden zijn voor onze hersenactiviteit, mentale processen en onze prestatie. Meerendeel van dergelijke voorstellen wordt niet ondersteund door gemiddelde uitkomsten van goed-uitgevoerde wetenschappelijke studies.

De oratie (toespraak) van Prof Dr Rob Markus ging hierover; hij ging in op wat stress is en hoe het ons mentaal ziek kan maken (depressie en gerelateerde aandoeningen); hoe genen onze hersenen daarvoor gevoeliger kunnen maken, hoe voeding hierop van invloed kan zijn en ook op het bestaan van tal van mythen op dit gebied en hoe deze kunnen worden herkent.