Slecht teamwerk

Slecht teamwerk betekent dat werk naar de meest competente medewerker stroomt, totdat deze verzuipt

Adrenaline: natuurlijke doping

Je lichaam maakt adrenaline aan wanneer het inschat dat jouw mogelijkheden in tijd, geld, talenten of energie die je op dat moment beschikbaar hebt, onvoldoende zijn om de uitdaging of de bedreiging waar je voor staat het hoofd te bieden. Door de adrenaline word je alert en presteer je meer.

Adrenaline en ontspanning gaan niet samen. Daarom is langdurige stress gevaarlijk: de adrenalineniveaus blijven hoog en na verloop van tijd knap je af. Door in- en ontspanning bewust af te wisselen, bouw je de nodige hersteltijd in.

Als er te veel op je afkomt, zit er met het oog op de benodigde hersteltijd weinig anders op dan je grens te (h)erkennen en te bewaken. Wanneer iemand je iets vraagt, overweeg dan serieus om ‘nee’ te zeggen.

‘Nee’ zeggen kan op twee manieren: je kunt het elegant doen met de constructie ja-nee-ja – ‘Ja, jammer dat ik niet in de gelegenheid ben, maar nee, ik kan het niet voor je doen, en ja, als ik alle tijd van de wereld had, wilde ik het graag voor je doen’ – of je past de techniek van de kapotte grammofoonplaat toe: je herhaalt, zonder uitleg, in telkens andere woorden, dat je het niet kunt doen. ‘Nee, ik kan het nu niet doen. Nee, ik ben niet in de gelegenheid. Nee, het komt mij nu niet uit.’