Daar gaat weer een van je beste medewerkers…

Het zijn heel vaak de beste medewerkers, het meest engaged, die getroffen worden door burn-out!

Hoe kan dat toch?

Het zijn die mensen die een ambassadeur voor de organisatie zijn. Alles doen wat ze maar kunnen om resultaten positief te beïnvloeden. Dat houdt vaak in dat deze medewerkers, wanneer je ze extra werk of opdrachten geeft, dit op zich nemen en uitvoeren. Grenzen stellen in hun enthousiasme kennen ze niet.

Hoe kan het toch dat diezelfde medewerker niet begrijpt dat de aandacht in de organisatie naar de mensen gaat die actief niet engaged zijn, actief negatieve energie in de organisatie brengen en er eigenlijk niet horen te (willen) werken. De engaged medewerker begrijpt niet dat er alles aan gedaan wordt om de negatieveling te bevredigen. Meer salaris, meer tools voor comfort en bovenal de meeste aandacht!

Een logisch gevolg is dat dit bij de beste medewerkers gaat wringen. Zij willen ook aandacht en zien dat ze die alleen maar kunnen krijgen wanneer ze zich actief negatief opstellen. Uiteindelijk gaan de engaged wedewerkers het ook proberen ondanks het niet bij ze past. Als gevolg daarvan vertonen zich de eerste symptomen van overspannenheid. De betrokkenheid neemt af en ze gaan zich ziekmelden, herstellen niet en lijken een last te worden voor de organisatie. De engaged medewerker wordt zich bewust van wat er bij hem/haar speelt en gaat mogelijk een daad stellen en besluit mogelijk elders te gaan werken. Daar gaat weer een van je beste medewerkers.

Alles wat aandacht krijgt groeit! Maak daarom de keuze alle aandacht te geven aan je mensen die engaged zijn. Anderen willen ook aandacht en zullen dus ook positieve aandacht gaan vragen. Elimineer of vermijd simpelweg negatieve aandacht en je zult zien dat motivatie, productiviteit, klant tevredenheid en het bottom line resultaat verbeterd. Het bijkomende voordeel is dat het verloop en verzuim zal dalen.

Ga voor je beste medewerkers, in de tijd dat de arbeidsmarkt steeds verder krimpt is het belangrijk de signalen te (h)erkennen! Wij kunnen jou en je organisatie daarbij helpen. Koffie??