Jongeren met burn-out

Nieuwe cultuur en oude cultuur

Een van de oorzaken van jongeren met burn-out

Weet je nog wat onze ouders over ons zeiden. ‘De jeugd van tegenwoordig…’


Ja, de jeugd van tegenwoordig is opgevoed en opgegroeid in totaal andere omstandigheden dan een of twee generaties hiervoor. In alle generaties van nu tot 100 jaar geleden is wel de cultuur van ‘doe je best’ in stand gehouden. En zo zijn er nog veel meer overeenkomsten tussen jongeren en ouderen. Nog zo een is, respect voor de ander en zeker de oudere.

De jongeren doen hun best, maar dan vanuit hun belevingswereld en met wat ze geleerd hebben tijdens hun studie. Komen ze een organisatie binnen dan noemen we dat de nieuwe cultuur. De nieuwe cultuur wordt echter geconfronteerd met de oude cultuur. En in die oude cultuur zitten vaak de mensen die veranderen beu zijn, vast willen houden aan wat was, de digitale en multimediale ontwikkelingen niet kunnen of willen volgen, en nog veel meer.

De nieuwe cultuur loopt tegen een muur op van onbegrip. De jongere doet zijn best maar wordt niet begrepen of geaccepteerd. Het respect voor de oudere kan omdraaien in een diskwalificatie van zich zelf, ‘wie ben ik, als jonkie,  om een oudere te overtuigen’ .

Burn-out is een aanpassingsstoornis en geen psychische stoornis. Jongeren snappen het niet en vanuit de ‘doe je best’ en respect houding vechten ze letterlijk en figuurlijk om invloed te krijgen in de oude cultuur. Tja, het zijn vaak de besten die niet opgeven en niet op tijd op zoek gaan naar een omgeving waarin  ze wel kunnen excelleren. Duurt dit te lang dan vallen ze uit…

Veel meer aandacht besteden aan integratie nieuwe en oude cultuur kan veel humaan en financieel leed voorkomen.

Geschreven door Fons van den Bemd