Het verzuimcijfer is de graadmeter voor de teamconditie

Het verzuimcijfer is de graadmeter voor de teamconditie. Verzuim coaching, duurzaam weer aan de slag!

Blog schrijver: Coach Ronald Schippers

verzuimcijfer

Huis- en bedrijfsartsen schrijven een uitgevallen werknemer (psychische verzuim) soms voor, om ‘eens even uit te rusten’. Hoewel dat een waardevol advies lijkt (voor korte tijd), neemt de kans op langdurig psychisch verzuim hierdoor juist toe. Want hoe langer iemand uit het arbeidsproces is, hoe moeilijker het wordt om terug te keren op de werkvloer.

De coaches van de VitaliteitsGroep helpen uw medewerker(s) en organisatie bij het vormgeven van de verzuimbegeleiding en het reintegratietraject in het 1ste ziektejaar (Spoor 1). Zo kan een werknemer met Burnout stap voor stap herstellen, herintreden binnen zijn/haar eigen werk en duurzaam weer aan de slag.

Kort- en langdurig (psychisch) verzuim. Deze twee verschillende vormen van psychisch verzuim, kosten een organisatie (uiteindelijk) veel geld en gaat vaak gepaard met een verstoring in het werk binnen een team of afdeling. Het grootste gedeelte van de arbeidsongeschiktheid heeft te maken met psychische of sociale klachten, zoals persoonlijke problemen, een burn-out of stressklachten. Deze dis-balance in de draagkracht versus draaglast, zijn vaak het gevolg van problemen op de werkvloer of in de thuissituatie. In eerste instantie is het (kort) verzuim wisselend en vaag: men heeft bijvoorbeeld last van hoofdpijn en griep. Pas later volgen de signalen dat er meer aan de hand is.

Durf je werknemer vanuit betrokkenheid te bevragen op zijn/haar terugkerende verzuim. Stel het niet uit, namelijk "voorkomen is beter, dan genezen". Gebruik het verzuim signaal om je waardevolle werknemer in je team binnen boord te houden.

Taken werkgever, Arboarts en verzuimcoach. Voor de werkgever is het soms lastig om hierover in gesprek te gaan met de werknemer, laat staan om er een begeleidende rol in te spelen. Maar de werkgever kampt wel met een financiële last en organisatieverstoring. Door belangstelling te tonen voor de werknemer en aan te geven dat er ondersteuning mogelijk is (bijvoorbeeld een Arboarts), voldoet de werkgever aan de wettelijke verplichtingen. Omdat de werkgever begrijpelijkerwijs niet alles met de werknemer kan bespreken, is het verstandig een onafhankelijke derde in te schakelen.

De coaches van de VitaliteitsGroep vervullen deze rol op professionele en privacy veilige wijze.

Invulling van de reintegratie begeleiding. Het aanbieden van coaching en het doorverwijzen van een werknemer, is de taak van de bedrijfsarts of de manager die leiding geeft aan het kantoor of het filiaal. Na het intakegesprek met de werknemer, ontvangt de betrokken werknemer als eerste een intake- en voorstelrapportage. Hierin geeft de men aan wat de duur, intensiteit en doelen van de verzuimbegeleiding en het reintegratietraject zullen zijn. Hierna ontvangt de werkgever het intakeverslag en gaat de begeleiding van start. Natuurlijk is alle privacy van een ieder gewaarborgd.

Herstel en reintegratie terug naar eigen werk. De verzuimcoach werkt in meerdere consulten samen met de medewerker het probleem uit en analyseert dit. Het reintegratietraject neemt soms enkele weken- of maanden in beslag. In eerste instantie vindt er wekelijks of tweewekelijks een consult plaats, later verschuift dit naar maandelijks. Het herstel, inzicht in de oorzaken, competentie ontwikkeling en terugkeer naar eigen werk, met uiteindelijk 100% uren op loonwaarde is een eind doel.