Terug van vakantie

We gaan er weer tegenaan. Ben waakzaam, houd jezelf en je collega dit jaar eens extra in de gaten.

Na een fijne zomer vakantie hebben we allemaal weer de rust terug gevonden. Met goede moed en veel zin gaan we er weer een jaar tegenaan. Ben dit jaar eens extra waakzaam! Jaarlijks vallen er altijd veel mensen om, dat kan ook zomaar jouw personeel, collega of jij zelf zijn.

Hieronder geven wij een opsomming van de fases die iemand doorloopt wanneer dit kan spelen. Hoe verder in de opsomming, hoe groter het risico.

 1. b e w i j s d r a n g
 2. s t e e d s  h a r d e r  w e r k e n
 3. b e h o e f t e n  n e g e r e n
 4. c o n f l i c t e n  v e rmi j d e n
 5. h e r z i e n  v a n  w a a r d e n
 6. o n t k e n i n g  v a n  p r o b l eme n
 7. t e r u g t r e k k e n
 8. v e r a n d e r i n g  i n  g e d r a g
 9. d e p e r s o n a l i s a t i e
 10. i n n e r l i j k e  l e e g h e i d
 11. d e p r e s s i e / o u t  o f  c o n t r o l
 12. b u r n - o u t

Werkgever / leidinggevende:

 • Ben jij een betrokken ondernemer/manager?
 • Heb jij het beste voor met je mensen?

JA, dan willen wij graag met jou in contact komen.

Werknemer / medewerker:

 • Geef bij jouw leidinggevende of collega aan als je bemerkt dat deze collega (of jij zelf) op weg is naar overspannenheid of burn-out.
 • Op tijd ingrijpen kan erger zeker voorkomen.