Verbinding met de toekomst

Blog themamaand: verbinding

blogschrijver: Christoph Maria Ravesloot

Het lichaam als machine

Binnen de op empirisch onderzoek gebaseerde moderne medische wetenschap wordt het lichaam gezien als een gebalanceerde optelsom van chemische en natuurkundige wetmatigheden. Chemie en natuurkunde zijn gebaseerd op een mechanistische interpretatie van de werkelijkheid. Het menselijk lichaam is in die interpretatie een evenwicht dat uit balans kan raken, resulterend in ziekte.

Empirisch onderzoek wordt gezien als de basis van moderne medische wetenschap. Als emotie in basis geen chemie of natuurkunde is, kan de moderne medische wetenschap dus geen symptomen als gevolg van emotie verklaren of behandelen. Alleen de chemische en natuurkundige component van emotie kan worden behandeld.

Het mechanistisch mensbeeld verklaart de invloed van emotie op gezondheid en ziekte onvoldoende. Welk mensbeeld zou de invloed van emotie op gezondheid en ziekte voldoende kunnen verklaren?

Het lichaam als informatiesysteem:

‘Quantum fysica leert ons dat alles waarvan we dachten dat het lichamelijk was, niet lichamelijk is’ Dr. Bruce Lipton, Biology of Belief

Bijna honderd jaar geleden werd de theorie van de kwantum realiteit gevormd op basis van experimenten met de zeer kleinste bouwstenen van het heelal. Het menselijk lichaam is ook opgebouwd uit die kleinste bouwstenen. Onderzoek van dr. Bruce Lipton toont dat de cellen in het menselijk lichaam reageren op signalen uit de omgeving. De zintuigen werken volgens de moderne medische wetenschap op basis van chemische en natuurkundige wetmatigheden. Echter volgens Liptons onderzoek is die opvatting incompleet. Cellen in het menselijk lichaam reageren direct op signalen. De menselijke cel kan als gevolg van overmatige prikkeling in een toestand van bescherming geraken. Daarbij worden emoties gevormd, die in de vorm van chemische stoffen, eiwitten, door het lichaam ook naar de hersenen worden gestuurd. De hersenen maken de emotie tot bewust gevoel om van daaruit tot actie te komen. Helaas is het menselijk lichaam in de moderne samenleving permanent onder indruk van prikkels. Daardoor is het lichaam overbelast en zetten cellen zich vast in staat van afscherming. Vanuit die afscherming worden signalen naar de hersenen gestuurd om de status te rapporteren. Helaas worden die signalen niet begrepen, en er volgt geen actie die de oorzaak wegneemt. De signalen passen niet direct passen in het mechanistisch mensbeeld zeker niet als symptomen onderdrukt of onschadelijk gemaakt worden. Daardoor wordt voorkomen dat het lichaam zichzelf weer herstelt naar een staat van balans. Als een mens lange tijd in zijn leven die disbalans bestrijdt met onderdrukking, zonder de emotie te verwerken, dan wordt het lichaam steeds zieker en in ieder geval niet beter. En dat is dus dan normaal, geaccepteerd en passend binnen de medische opvattingen.

Gelukkig kan iedere persoon zelf de balans weer opzoeken. Eenvoudig is dat niet, omdat daarmee het bewustzijn naar de emotie toe moet, die de disbalans veroorzaakte. Een coach, die het proces zelf meegemaakt heeft en andere eerder gecoacht heeft, kan aanmoedigen en het proces bewaken. Dat is waarom een coach invloed heeft op het zelfgenezend vermogen van een persoon. Allereerst omdat de persoon dat zelf heeft en ten tweede omdat het lichaam dan opgevat wordt als informatiesysteem, met symptomen in het mechanisch systeem. Als bestaande bronnen van stress, waaronder oude emoties worden opgeruimd, dan hoeft het lichaam niet meer in in afgeschermde status te verkeren en weer naar groei worden ontwikkeld.

Dat proces kan coaching worden versneld, gebruik makend van interventies die het proces ondersteunen: hartcoherentie, herbeleving van emoties en op het lichaam als informatiesysteem gerichte gesprekstechnieken.

Dr.drs.ir. Christoph Maria Ravesloot is opgeleid om managers en ondernemers te coachen weg van hun belemmeringen kracht, maar moeiteloos functioneren op gevoel. Daarvoor zet hij krachtige interventies in, in body mind bewustzijn, die afkomstig zijn uit nieuwe wetenschappelijke inzichten uit celbiologie, kwantum fysieke en epigentica . Om die reden werkt hij onder andere met hartcoherentie, progressive mental alignment, mind- eye-power en coaching met paarden.

Coach: Christoph Maria Ravesloot