Burn-Out. Werkgever BESLIS zelf!

Na burn-out diagnose kan een snelle interventie maanden verzuim besparen!

Schakel zo snel mogelijk, ALS WERGEVER ZELF,  gespecialiseerde hulp in en betaal die ook.

De kosten die je als werkgever maakt, verdien je makkelijk terug doordat de werknemer veel eerder weer aan de slag kan.


Kom je in het reguliere circuit terecht, dan kom je in ambtelijke systemen terecht en wordt je geconfronteerd met wachtlijsten.
  • Een eenvoudige rekensom: Werknemer kost 300€ per dag.
    In het reguliere systeem duurt herstel gemiddeld 242 dagen. Kosten 72.600€ exclusief kosten behandeling, vervanging, kwaliteits- en productiviteitsverlies…
  • Bij een snelle actie van de werkgever en specialistische, intensieve hulp duurt herstel gemiddeld 90 dagen. Kosten 27.000€ exclusief kosten behandeling, vervanging, kwaliteits- en productiviteitsverlies…

Zoek de verschillen!!

Zelfs een verzekeringsmaatschappij wil meedenken…

Bijkomende voordelen:

  • Geen stijging premie verzekeringen voor hele organisatie
  • Minder emotionele belasting getroffenen en zijn/haar omgeving
  • Vaak geen vervanging nodig vanwege een korte verzuim periode
  • Wij informeren je graag over alle voordelen…

35 specialisten, landelijk verspreid, met een trackrecord!

hulplijn